LĐLĐ THÀNH PHỐ

Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 02/KH-LĐLĐ 20/04/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân -Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
2 26/LĐLĐ 25/03/2022 Về việc xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
3 24/LĐLĐ 22/03/2022 Về việc thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
4 23/LĐLĐ 22/03/2022 Về việc triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các câu lạc bộ yêu thích về lĩnh vực văn hóa- thể thao BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
5 14/LĐLĐ 25/02/2022 Về việc hưởng ứng sự kiện Tuần lễ áo dài BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
6 12/LĐLĐ 22/02/2022 Về việc thu quỹ tang chế đợt 2 năm 2022 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
7 06/LĐLĐ 14/02/2022 Về việc thu quỹ tang chế đợt 1 năm 2022 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
8 120/LĐLĐ 26/10/2021 Về việc chấm điểm xếp loại và xét khen thưởng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
9 110/LĐLĐ 07/10/2021 Về việc thu quỹ tang chế đợt 12 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
10 18/BC-LĐLĐ 15/09/2021 Báo cáo hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quý III năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý VI năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
11 99/LĐLĐ 06/09/2021 Về việc thu quỹ tang chế đợt 10 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
12 97/LĐLĐ 30/08/2021 Về việc thu quỹ tang chế đợt 09 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
13 96/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
14 90/LĐLĐ 06/08/2021 Về việc thu quỹ tang chết đợt 8 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
15 85/LĐLĐ 05/07/2021 Về việc thu quỹ tang chế đợt 7 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
16 11/KH-LĐLĐ 01/07/2021 Kế hoạch Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cao Lãnh lần thứ IX năm 2022 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
17 84/LĐLĐ 02/07/2021 Về việc tham gia Đại Hội Thể dục Thể thao thành phố Cao Lãnh lần thứ IX năm 2022 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
18 83/LĐLĐ 01/07/2021 Về việc thông tin một số nội dung liên quan Hội thi thiết kế Mảng xanh thân thiện năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
19 77/LĐLĐ 24/06/2021 Về việc họp triển khai công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
20 76/LĐLĐ 22/06/2021 V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023)
123>Last ›