LĐLĐ THÀNH PHỐ
Tháng 02/2020 - CCr

Bạn em làm trong công ty, giấy chứng minh nhân dân hết hạn xin nghỉ 02 ngày về làm lại chứng minh nhân dân nhưng công ty không cho nghỉ. Vậy công ty có vi phạm pháp luật nào không? Cách giải quyết?

Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh

Tổ tư vấn pháp luật xin chia sẻ với bạn như sau:

Bộ Luật Lao động (2012) quy định,

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, với trường hợp bạn nêu là xin nghỉ về quê làm giấy chứng minh nhân dân thì không nằm trong quy định của pháp luật về việc nghỉ việc riêng không hưởng lương (Điều 116, Bộ Luật Lao động) và chỉ có thể xin nghỉ chế độ phép năm theo quy định của công ty (nội quy làm việc và thỏa ước lao động tập thể), người lao động phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Xin cảm ơn và chào bạn!

Tháng 08/2018 - Nguyễn Văn Tài

Theo Luật Lao động thì người lao động (giáo viên) có làm việc ngày thứ bảy hay không ? (hội họp, sinh hoạt chuyên môn, dẫn học sinh tham gia các hội thi…)

Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh

Trả lời:

Theo Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian nghỉ hằng tuần của người lao động như sau:

 “1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

 2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

 Căn cứ theo quy định trên thì người lao động có quyền nghỉ ít nhất là 24 giờ liên tục. Theo thông tin mà bạn cung cấp trường bạn phải hội, họp, sinh hoạt chuyên môn, dẫn học sinh tham gia các hội thi…) vào thứ bảy nhưng bạn vẫn được nghỉ vào ngày chủ nhật, vẫn đảm bảo được nghỉ 24 giờ liên tục, do đó việc yêu cầu đi làm của Hiệu trưởng không trái quy định của Luật lao động.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì việc Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên hội họp,  sinh hoạt chuyên môn, dẫn học sinh tham gia các hội thi… vào ngày thứ bảy do không sắp xếp được lịch vào các ngày trong tuần là phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng trả lời: Phòng LĐ-TB&XH thành phố Cao Lãnh.