LĐLĐ THÀNH PHỐ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
BCH Liên đoàn lao động thành phố Cao Lãnh (Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023) 0277.3852.209 ldldtpcaolanh@gmail.com
1 Huỳnh Thị Thu Thủy Chủ tịch
2 Đoàn Trung HIếu Phó chủ tịch
3 Ngô Văn Lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4 Hồ Nguyễn Liên Phương Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ngô Văn Trúc Ủy viên Ban Thường vụ
6 Trần Văn Thảo Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Tấn Chuyển Ủy viên Ban Thường vụ
8 Nguyễn Văn Mứt Ủy viên Ban Chấp hành
9 Lương Đức Phước Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Ngọc Châu Ủy viên Ban Chấp hành
11 VõThị Thanh Trúc Ủy viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Ngọc Huyền Diễm Ủy viên Ban Chấp hành
13 Huỳnh Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lê Văn Hết Ủy viên Ban Chấp hành
15 Võ Thành Được Ủy viên Ban Chấp hành
16 Trần Thanh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Viết Linh Ủy viên Ban Chấp hành
18 Đoàn Thị Cẩm Nhung Ủy viên Ban Chấp hành
19 Trần Thị Hồng Lương Ủy viên Ban Chấp hành
20 Trần Minh Nhựt Ủy viên Ban Chấp hành
21 Trần Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành