LĐLĐ THÀNH PHỐ
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động

Ngày đăng 23-09-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH Số: 1399/HD-UBND-LĐLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------------- TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2019 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động --------------- Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28
Quy chế Quỹ Tấm lòng vàng

Quy chế Quỹ Tấm lòng vàng

Ngày đăng 16-08-2019
Quy chế tổ chức, hoạt động Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng chi nhánhtỉnhĐồng Tháp (gọi tắt là Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp). Tải file: Tại đây.