LĐLĐ THÀNH PHỐ
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy ảo phần mềm kế toán CĐCS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy ảo phần mềm kế toán CĐCS

Ngày đăng 23-11-2020
Giải pháp này dành cho các máy không cài đặt được phần mềm kế toán CĐCS hoặc cài được nhưng lỗi phong chữ. Giải pháp này chúng ta cần thực hiện 3 bướcsau: Bước 1. Cài đặt phần mềm ảo hóa VMware 10 Trường hợp máy bạn đã cài VMware 10 trở lên thì bỏ qua bước 1 này. Nếu chưa cài đặt, chúng ta thực hiện theo:Hướng dẫn cài phần mềm ảo hóa VMware 10 Bước 2. Tải máy ảo đã cài đặt sẵn phần mềm kế toán CĐCS Máy ảo Windows XP đã cài sẵn phần mềm kế toán CĐCS chỉ cần
Mẫu công tác kế toán

Mẫu công tác kế toán

Ngày đăng 21-06-2018
Tải file tại đây: http://duc.cic.dongthap.gov.vn/labs/ldld/ldld/userfiles/files/Bieu%20mau%20ke%20toan.zip
Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán

Ngày đăng 20-06-2018
Tải file tại đây: http://www.mediafire.com/file/r55ujmzc44drnj2/DiaKetoanCDcoso2014-V.rar/file