LĐLĐ THÀNH PHỐ
Có bị thu lại chứng minh nhân dân khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp?

Có bị thu lại chứng minh nhân dân khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp?

Ngày đăng 15-06-2021
Khoản 4, Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định về việc thu, nộp, xử lý chứng minh nhân dân khi công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công
Hỏi: Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do?

Hỏi: Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do?

Ngày đăng 21-12-2020
Trả lời: Theo quy định tại Điều 35 BLLĐ 2019: NLĐ (bao gồm cả NLĐ ký kết loại HĐLĐ xác định thời hạn cũng như HĐLĐ không xác định thời hạn) đều được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NSDLĐ mà không cần có lý do, chỉ cần báo trước một thời hạn nhất định như sau: - Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. - Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. - Ít nhất 03 ngày làm việc nếu
Hỏi: Người sử dụng lao động và người lao động có được giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử?

Hỏi: Người sử dụng lao động và người lao động có được giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử?

Ngày đăng 26-11-2020
Trả lời: Theo Điều 14 Bộ luật lao động 2019, người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản, đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Bộ luật lao động 2019 cũng quy định “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động
HỎI: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

HỎI: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Ngày đăng 17-11-2020
Trả lời: Theo Điều 20 Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp
HỎI: QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 NHƯ THẾ NÀO?

HỎI: QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng 12-11-2020
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Bộ luật lao động 2019, người lao động có các quyền sau: 1. Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 2. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động;